POP

Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma

Doel

U krijgt subsidie voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector en om de leefbaarheid op het platteland te versterken. Er zijn zowel landelijke als provinciale onderdelen in dit programma. Het bestaande POP3 programma wordt verlengd tot en met 2022.

Nieuws

POP3 verlengd

Voor wie bestemd

De POP regeling is bestemd voor agrarische ondernemers of samenwerkingsverbanden waar agrarische ondernemers aan deelnemen.

Projectvoorbeelden POP

Belangrijkste voorwaarden

 • Onderdelen binnen POP zijn:
  • samenwerking voor innovatie (EIP)
  • innovatieve bedrijfsinvesteringen
  • kennisuitwisseling en innovatie
  • landbouwstructuur versterking
  • niet productieve investeringen op het gebied van biodiversiteit, water en landschappen
  • jonge landbouwersregeling
  • brede plattelandsontwikkeling (LEADER)
 • De voorwaarden voor aanvraag, openstellingen en onderdelen verschillen per regio.