Prinsjesdag subisidienieuws 2023

Prinsjesdag levert ieder jaar subsidienieuws op, ook bij een demissionair kabinet. Wij hebben de belangrijkste subsidieonderwerpen uit de begrotingen voor u op een rij gezet. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of heeft u projecten die mogelijk in aanmerking komen voor de genoemde subsidies? Neem dan contact met ons op!

WBSO 2024: percentages ongewijzigd

De subsidiepercentages voor de WBSO blijven in 2024 op hetzelfde niveau als in 2023. Dit betekent: 32% voor de eerste schijf (starters 40%) en 16% voor de tweede schijf. De grens van de eerste schijf blijft € 350.000,=. Het totale budget voor de WBSO stijgt in 2024 naar € 1.446 miljoen om de subsidiepercentages gelijk te kunnen houden.
Inhoudelijk wijzigt de WBSO niet.

Innovatie

 • In 2023 komt het kabinet met een nieuw technologiebeleid. Idee is dat er meer wordt ingezet op een aantal strategische technologieën en waardeketens. Dit zal in 2024 verder worden uitgewerkt binnen het subsidieinstrumentarium.
  Innovatieprojecten van samenwerkende MKB bedrijven (MIT): het landelijk budget stijgt in 2024 naar € 44 miljoen. Daar tegenover wordt de rijksbijdrage aan MIT-budgetten voor de provinciale openstellingen meer dan gehalveerd.
 • Innovatiebox verandert niet. U betaalt over de toebedeelde winst uit innovatieve ontwikkelingen slechts 9% vennootschapsbelasting. De WBSO is voor de Innovatiebox in de meeste gevallen uw toegangsticket.

Energie

 • Energie Investeringsaftrek (EIA): verlaging van het extra aftrekpercentage vanaf 1 januari 2024 naar 40% van de subsidiabele investering. Dit was in 2023 nog 45,5%. Ook de komende 5 jaar kunt u gebruik blijven maken van de EIA.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE): in totaal € 1,38 miljard voor de periode 2023-2028. In 2023 verhoogt de minister het budget al met € 210 miljoen om de investeringen in verduurzaming te versnellen.
 • Voor de regeling DUMAVA, gericht op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, is tot 2030 € 1,9 miljard gereserveerd.
 • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI): ook deze regeling gaat volgend jaar opnieuw open. Dit geldt ook voor de SDE++.

Klimaat & Milieu

 • Milieu Investeringsaftrek (MIA): in 2024 ongewijzigd ten opzicht van 2024. Ook de MIA/VAMIL regeling is voor 5 jaar verlengd.
 • Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI): wordt in 2024 voortgezet en krijgt extra budget uit het Klimaatfonds. Overigens is voor de openstelling tot 9 januari 2024 nog bijna € 129 miljoen beschikbaar.
 • Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI): in 2024 gaat deze nieuwe regeling voor het eerst open. MIKI richt zich op maatwerkaanpak voor de 10 tot 20 grootste CO2-uitstoters. De NIKI subsidieert voor deze doelgroep grotere CO2-reducerende projecten met alternatieve technologie die niet in de bestaande regelingen passen.

Verduurzaming Agro

 • Met een nieuw Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) ondersteunt LNV boeren bij de omschakeling naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Hiervoor is bijna € 44 miljoen gebudgetteerd.
 • Voor de verduurzaming van de veehouderij worden onderdelen van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) opengesteld in 2024. Er is subsidie voor investeringen en voor het opzetten van fieldlabs voor stalinnovaties.