Voorjaarsnieuwsbrief

Het is alweer een tijdje geleden dat wij wat van ons hebben laten horen. In de tussentijd hebben wij zeker niet stil gezeten! In deze nieuwsbrief leest u onder andere over een mooi voedselconcept waarvoor wij succesvol subsidie hebben aangevraagd, de nieuwe TEK regeling en kondigt José van der Molen haar afscheid aan.

Innovatiestimuleringsregeling MKB (MIT) weer open

Vanaf 4 april kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

  • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling.
  • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.
  • Artificial Intelligence projecten.

Aanvragen voor kennisvouchers worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 4 april tot en met 31 oktober. Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 6 juni tot en met 12 september. Voor Artificial Intelligence projecten is er een aparte call, deze staat open van 21 maart tot en met 9 mei.
Wij hebben voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neem contact op met uw Dynova adviseur als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

30 miljoen voor Kansen voor West

De EFRO regio Kansen voor West stelt op 17 april bijna 30 miljoen open in 11 deelprogramma’s. Ruim de helft is voor de regio Amsterdam, onder meer voor de digitale duurzame transitie agenda, waterstof en andere innovaties. Zuid-Holland doet een openstelling van drie miljoen voor doorontwikkeling van campussen. Utrecht stelt ca. zes miljoen open voor projecten die innovatie-ecosystemen versterken. Circulaire openstellingen zien we in Noord-Holland, Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast worden een aantal eerder in 2022 opengestelde budgetten opgehoogd. Wees er op tijd bij, want het zijn allemaal “first come first serve” openstellingen!

Provinciale subsidie voor korte keten

Voor onze relatie The Farm Kitchen dienden wij bij de Provincie Noord-Holland een aanvraag in voor een uitgekiend voedselconcept. In dit concept spelen akkerbouwers, keukens en (zakelijke) afnemers een rol. Alles wat van het land komt wordt in een mobiele verwerkingskeuken op de locatie van de akkerbouwer verwerkt tot gezonde maaltijden en geserveerd in bedrijfsrestaurants in de regio. Door verwerking bij de bron en lokale afzet wordt het aantal voedselkilometers met 98% gereduceerd. De aanvraag is door de Provincie positief beoordeeld zodat dit concept verder ontwikkeld kan worden.

TEK regeling geopend

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) is sinds 21 maart geopend. Deze regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-bedrijven waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Om aanspraak op de regeling te kunnen maken dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wilt u weten wat deze voorwaarden zijn en of u in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op!

José van der Molen vertrekt bij Dynova

Na een dienstverband van 16 jaar heeft José aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en heeft zij ervoor gekozen om Dynova te verlaten. Per 1 mei gaat zij aan de slag als Management Assistente bij de Gemeente Neder-Betuwe. Haar laatste werkdag is op 18 april, daarna gaat zij van een korte vakantie genieten. Langs deze weg wil ze u allen hartelijk danken voor de prettige samenwerking!

ISO certificering voor CRM-pakket

Al jarenlang maken wij gebruik van het CRM-pakket OfficeHeart waar u via ons klantenportaal toegang toe heeft. Veiligheid van uw data is daarbij belangrijk. OfficeHeart is ISO 27001 gecertificeerd, dit betreft specifiek de certificering voor informatiebeveiliging. Om de veiligheid te waarborgen worden ook met regelmaat hacktesten uitgevoerd. In 2022 is dit twee keer gedaan en beide testen zijn met glans doorstaan. Uw datagegevens zijn dus veilig bij ons!

Dynova partner van Regio Foodvalley Circulair

De Regio Foodvalley Circulair zet zich in voor de circulaire economie in de regio Foodvalley en is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. In maart vond de kick-off meeting plaats van het nieuwe samenwerkingsprogramma Living Lab. Dit nieuwe programma zet vooral in op samenwerking in de keten. Of dat nu gaat om beton, om voedsel, om data of om waterstof. Samenwerking tussen ondernemers en overheid, tussen onderwijs en ondernemers. Samen leren, samen anders denken en doen. Omdat wij dit initiatief van harte ondersteunen hebben wij ons partnerschap verlengd.