Subsidies

Er zijn meer dan 2.500 provinciale, landelijke en internationale/ Europese subsidieverordeningen. Het is ons vak én onze belangrijke meerwaarde dat wij uitstekend de weg weten in dit woud aan subsidieregelingen.
Iedere subsidieregeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Wij toetsen de unieke elementen van uw innovatie aan de subsidievoorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraag.

Benieuwd wat er voor u mogelijk is?