Smart Technology

WBSO Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO-regeling geeft u subsidie op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten en processen wat door uw eigen medewerkers wordt uitgevoerd.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

MIT MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

HORIZON EUROPE Europees subsidie framework 2021-2027 voor onderzoek en innovatie

HORIZON EUROPE is een ambitieus financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EFRO Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Met EFRO regeling wil de EU de economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. De regeling is vooral bedoeld voor het MKB.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EIC-Accelerator Europese subsidie voor innovatief MKB

De EIC-Accelerator geeft u subsidie wanneer u een doorbraak innovatie wil opschalen en naar de internationale markt brengen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden