DEI+

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

Doel

U krijgt subsidie voor 2 soorten projecten:

  • Een DEI+-demonstratieproject: een project gericht op het treffen van CO²-reducerende maatregelen met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken of voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken.
  • een DEI+-pilot: een project waarbij een experimenteel product, procedé of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen.

Nieuws

DEI+ in 2021

Voor wie bestemd

Voor ondernemers die zelfstandig een DEI+-project uitvoeren of aan deelnemers in een samenwerkingsverband.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Een samenwerkingsverband dat een DEI+-project uitvoert, bevat minimaal één onderneming.
  • Looptijd is maximaal 4 jaar
  • U wordt beoordeeld op innovatie, CO²-reductie, kwaliteit van de aanvraag en financierbaarheid van het niet gesubsidieerde deel.