LIFE

Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

Doel

U kunt subsidie krijgen als u bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu- en klimaatbeleid. Uw project past hierbij binnen de Europese Green Deal. In het deelprogramma Klimaat ontwikkelt of demonstreert u innovaties op het gebied van vermindering of aanpassing klimaatverandering of Clean Energy Transition. U kunt hierbij denken aan reductie van broeikasgassen of voorkomen van wateroverlast.  Projecten binnen het deelprogramma Milieu richten zich op circulaire economie, quality of life (o.a. verminderen milieu impact nieuwbouw), natuur en biodiversiteit.

Nieuws

Opening LIFE-call 

Voor wie bestemd

Elke organisatie in de EU kan een LIFE-subsidie aanvragen. ZZP, VOF of Maatschap worden bij deze subsidie niet als organisatie gezien.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Alleen projecten met meer dan 1 miljoen aan projectkosten maken reële kans op subsidie.
  • Het project moet onderscheidend zijn.
  • Het project moet opgeschaald/gerepliceerd kunnen worden.
  • LIFE kent verschillende voorwaarden per deelprogramma en soort project. De exacte voorwaarden worden per call bepaald.