INTERREG

Europese Interregionale samenwerking

Doel

U krijgt subsidie voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Deze Europese subsidieregeling stimuleert partijen om grensoverschrijdend samen te werken aan gezamenlijke uitdagingen en kansen in de regio. Zo realiseren we meer innovatiekracht, een beter milieu en verkleinen we de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Nieuws

INTERREG 2021-2027 opent in 2022

Voor wie bestemd

De INTERREG is bestemd voor vooral grotere samenwerkingsverbanden verspreid over minimaal 2 Europese regio’s van overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen), kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen), bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Als Nederlandse organisatie kunt u deelnemen aan één van de volgende INTERREG onderdelen:
    • Samenwerking tussen grensregio’s: Nederland – Vlaanderen, Nederland – Duitsland, Euregio Maas – Rijn, 2 Zeeën.
    • Europese regionale samenwerking: Noordwest-Europa (NWE) en Noordzee Regio (NSR).
    • Interregionale samenwerking in Europa: INTERREG Europe.
  • De nieuwe programmering is nog in ontwikkeling en gaat vanaf 2022 open.