EUROSTARS

Subsidie internationale marktgerichte R&D

Doel

U krijgt als onderneming subsidie voor marktgerichte technologische ontwikkeling binnen een internationale samenwerking. Met de subsidie verkort u de time-to-market en verkleint u het technisch risico.

Nieuws

Nieuwe call opent op 14 juli 2023 en sluit op 14 september 2023 (14.00 uur).

Voor wie bestemd

Bedrijven in de technologie onderzoeks- en ontwikkelingssector die met partners in andere landen samenwerken. Deelnemende partners mogen ook grootbedrijf of kennisinstelling zijn.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Samenwerkingspartners komen uit minimaal 2 van de 36 deelnemende Eureka landen, waaronder Nederland.
  • Minimaal 50% van de projectkosten ligt bij het MKB.
  • Uw product moet binnen 2 jaar na afloop van het project marktrijp zijn.
  • Ieder land subsidieert zijn eigen deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.
  • Ieder land bepaalt zijn eigen subsidiepercentages en overige voorwaarden.
  • Naast EUROSTARS bestaat ook het wereldwijde samenwerkingsprogramma GLOBALSTARS.