EUROSTARS

Subsidie internationale marktgerichte R&D

Doel

U krijgt als onderneming subsidie voor marktgerichte technologische ontwikkeling binnen een internationale samenwerking. Met de subsidie verkort u de time-to-market en verkleint u het technisch risico.  Deze subsidie is zeer geschikt voor de internationale demonstratie van een innovatief prototype.

Nieuws

EUROSTARS 2021 aanvragen niet meer mogelijk

Voor wie bestemd

Bedrijven in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector die met partners in andere landen samenwerken. Deelnemende partners mogen ook grootbedrijf of kennisinstelling zijn.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Samenwerkingspartners komen uit minimaal 2 van de 36 deelnemende Eureka landen, waaronder Nederland.
  • Minimaal 50% van de projectkosten ligt bij het MKB.
  • Uw product moet binnen 2 jaar na afloop van het project marktrijp zijn.
  • Ieder land subsidieert zijn eigen deelnemende bedrijven en kennisinstellingen.
  • Ieder land bepaalt zijn eigen subsidiepercentages en overige voorwaarden.
  • Naast EUROSTARS bestaat ook het wereldwijde samenwerkingsprogramma GLOBALSTARS.