Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Doel

Doel van de MIA-regeling is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemingen die een milieu-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst.

Voor wie bestemd

De regeling is bestemd voor elke Nederlandse onderneming.

Hoogte subsidie

Aanschaf van en 3D printer met MIA subsidie

Met deze regeling kunt u profiteren van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Verschillende investeringen die op de Milieulijst staan, komen ook in aanmerking voor de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen). Omdat beide regelingen (MIA en VAMIL) bijna identiek zijn, is besloten deze samen te voegen. Beide regelingen lopen nu zodanig samen dat bijna elk bedrijfsmiddel voor zowel de MIA als de VAMIL in aanmerking kan komen.

Voorwaarden

Bij de aanvraag gelden als belangrijkste voorwaarden:

  • Een milieu-investering moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting aangemeld zijn.
  • Het bedrijfsmiddel moet voorkomen op de Milieulijst die ieder jaar wordt gepubliceerd en aan de omschrijving voldoen.
  • Het minimum investeringsbedrag per kalenderjaar is €2.000,-. Het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt moet nieuw zijn.

De aanvraag

U meldt de milieu-investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.