MIA

Milieu Investeringsaftrek

Doel

U kunt subsidie krijgen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De milieu-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor bedrijfsmiddelen die aan bepaalde milieuprestatie-eisen voldoen. Deze eisen worden jaarlijks vermeld op de Milieulijst. Ondernemingen die een milieu-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Nieuws

Milieulijst 2024.

Voor wie bestemd

Alle ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn kunnen MIA aanvragen.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • U investeert in een nieuw bedrijfsmiddel.
  • Staat uw bedrijfsmiddel niet op de Milieulijst, dan moet u aannemelijk maken dat u aan de milieuprestatie-eisen voldoet.
  • U meldt uw aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting.
  • U kunt de MIA in veel gevallen combineren met de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).