Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Waarvoor

U kunt subsidie krijgen wanneer u met uw eigen medewerkers technisch nieuwe fysieke producten of procestechnieken of technisch nieuwe programmatuur kunt u subsidie krijgen. Ook voor technisch wetenschappelijke onderzoeksvragen kunt u deze subsidie toepassen. Belangrijk is dat het ontwikkelingswerk voor uw bedrijf technisch nieuw is en daarmee voor u niet als routinematige ontwikkeling wordt aangemerkt. U kunt voor meerdere projecten tegelijk per periode een aanvraag indienen. U krijgt subsidie voor de uren van eigen medewerkers en voor kosten en uitgaven van de aangevraagde projecten. Welke kosten en uitgaven daarbij subsidiabel zijn kunnen onze adviseurs u goed uitleggen.

Voor wie

De WBSO kan door alle ondernemingen in Nederland worden aangevraagd, klein of groot. Ook zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen.

Hoeveel subsidie

U krijgt de subsidie in de vorm van een verlaging van de loonbelasting. U kunt dus nooit meer subsidie krijgen dan u aan loonbelasting betaalt. Zelfstandigen krijgen een extra fiscale aftrekpost voor de Inkomstenbelasting.

Jaarlijks maakt het Kabinet de hoogte van het subsidiepercentage voor de WBSO voor het volgende jaar op Prinsjesdag bekend.

Nieuwsgierig hoeveel subsidie u kunt ontvangen uit de WBSO? Neem contact met ons op en vraag onze adviseurs om een actuele berekening.

Belangrijkste spelregels

  • U voert de werkzaamheden zelf of met eigen medewerkers uit
  • Alleen de projectactiviteiten binnen de Europese Unie zijn subsidiabel
  • U vraagt aan op de entiteit waar de medewerkers op de loonlijst staan
  • Uren, kosten en uitgaven moeten toerekenbaar zijn aan de S&O-projecten
  • U houdt zowel een urenadministratie als een projectendossier bij

Wanneer aanvragen

U moet minimaal 1 kalendermaand voordat uw kosten subsidiabel worden een aanvraag hebben ingediend. Wilt u dus vanaf 1 januari subsidie krijgen dan moet u uiterlijk 30 november daaraan voorafgaand uw aanvraag hebben ingediend bij RVO. U kunt voor minimaal 3 en maximaal 12 maanden tegelijk een aanvraag indienen binnen 1 kalenderjaar. U mag niet meer dan 3 keer per jaar aanvragen en aanvragen mogen elkaar niet overlappen.

Voorbeelden

WBSO subsidie voor Open Enterprise Architectuur

Hoe krijgen we meer controle over de kwaliteit van ons voedsel?

Blinde constructiedelen voor trappen