EIA

Energie Investeringsaftrek

Doel

U krijgt subsidie wanneer u investeert in CO2 reductie, energiezuinige technieken of duurzame energie. De energie-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor bedrijfsmiddelen die aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoen. Deze eisen worden jaarlijks vermeld op de Energielijst. Ondernemingen die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Nieuws

Energielijst 2024.

Voor wie bestemd

Alle ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn kunnen EIA aanvragen.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • U investeert in een nieuw bedrijfsmiddel.
  • Staat uw bedrijfsmiddel niet op de Energielijst, dan moet u aannemelijk maken dat u aan de energieprestatie-eisen voldoet.
  • U meldt uw aanvraag binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting.