DUMAVA

Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

Doel

U krijgt subsidie als u eigenaar bent van maatschappelijk vastgoed en zich bezighoudt met het verduurzamen van dit maatschappelijk vastgoed.

Nieuws

DUMAVA in 2022 en 2023

Voor wie bestemd

Alle eigenaren van maatschappelijk vastgoed in Nederland, wat eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen specifieke sectoren.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • U voert maximaal drie maatregelen uit die op de DUMAVA-maatregelenlijst staan, of u voert een integraal verduurzamingsproject uit.
  • U voert de maatregelen uit op basis van een energieadvies.
  • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.
  • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking uit. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking.
  • Voor de verduurzamingsmaatregelen waarvoor u de DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend.