Disclaimers

Disclaimer website

De informatie op deze site wordt regelmatig en met de meeste zorg geactualiseerd. Het copyright van de site berust bij Dynova Innovatieadvies B.V. Alle informatie mag zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding. Dynova Innovatieadvies B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Disclaimer e-mail

De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen.
Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. Afzender kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Disclaimer nieuwsbrief

De informatie in deze Nieuwsbrief wordt met de meeste zorg samengesteld. Het copyright berust bij Dynova Innovatieadvies B.V. Alle informatie mag zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding. Dynova Innovatieadvies B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolledige of onjuiste informatie.