Subsidieadvies

Wij gaan uit van het unieke van uw project en koppelen dat aan de verschillende subsidiekansen.

Er zijn meer dan 2.500 provinciale, landelijke en internationale/ Europese subsidieverordeningen. Het is ons vak én onze belangrijke meerwaarde dat wij uitstekend de weg weten in dit woud aan subsidieregelingen.

Iedere subsidieregeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Eén van de basale voorwaarden is dat uw idee ook werkelijk vernieuwend is. Wij toetsen de unieke elementen van uw innovatie aan de subsidievoorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraag.

Ketenpartners vinden

Vervolgens zoeken we nauwkeurig uit voor welke subsidie u in aanmerking zou kunnen komen en wat u daar nog voor zou moeten doen. We brengen de mogelijkheden en kansen in kaart en adviseren wat u het beste kunt doen. We brengen u eventueel in contact met ketenpartners, als bepaalde subsidies hierdoor binnen bereik komen.

Subsidievoorwaarden

Om te kunnen voldoen aan de subsidievoorwaarden is het vaak een kwestie van het unieke onderdeel naar voren brengen en effectief te omschrijven waarom uw innovatie voldoet aan de gestelde subsidie-eisen. Daar heeft u een ervaren professional van Dynova voor nodig!

Subsidies

We kénnen veel van de circa 2500 subsidieregelingen die er zijn maar we nóemen hier alleen een aantal van de meest kansrijke en vaak toepasbare subsidies. Zo kunt u zichzelf vast globaal oriënteren. Of u neemt gewoon direct contact met ons op en dan zoeken wij de subsidiemogelijkheden voor u uit – en dat is natuurlijk wel zo makkelijk.