Horizon2020

Waarvoor

Horizon 2020 is het grote kaderprogramma van de Europese Commissie waarin alle onderzoek en innovatieprojecten worden gesubsidieerd. Het programma is vastgesteld voor de periode 2014-2020. Dit kaderprogramma opgebouwd rond de 3 hoofdpijlers Excellent Science, Industrial Leadership en Societal Challenges. Innovatie in het MKB heeft aparte status gekregen in Horizon2020. Hierdoor is de drempel verlaagd voor MKB bedrijven om een aanvraag in te dienen.

Voor wie

Iedere organisatie in de Europese Unie die onderzoek uitvoert of bezig met technologische ontwikkeling en baanbrekende innovatie in een internationaal samenwerkingsverband. Ook individuele onderzoekers kunnen subsidie krijgen uit onderdelen van Horizon 2020.

Hoeveel subsidie

Afhankelijk van het onderdeel waar u een aanvraag voor indient, ontvangt u een percentage aan subsidie. Deze percentage zijn doorgaans hoger dan u voor nationale subsidieprogramma’s kunt halen. Daar staat tegenover een duidelijke zwaardere administratieve belasting, zowel in het aanvraagproces als tijdens de projectuitvoering en –verantwoording.

Belangrijkste spelregels

Belangrijkste spelregel is dat u pas mag starten met uw Horizon 2020 project nadat u een contract met de Europese Commissie heeft gesloten. Daarbij moet u rekenen op minimaal 6 tot meer dan 12 maanden doorlooptijd vanaf het moment van sluiten van de inschrijving.
Wanneer aanvragen
De Europese Commissie maakt jaarlijks de calls bekend voor de komende 24 maanden. Deze verschillen per onderdeel. Ook varieert per call voor ieder deelprogramma doorgaans de thematiek waarvoor u kunt indieneningediend. Informeer naar de actuele lijst van calls bij één van onze adviseurs.

Voorbeelden