SDE

Doel

De SDE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie.

De SDE richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar.

Aanvraag

De SDE+ is geopend van 29 oktober tot 14 november 2019. Voor de SDE+ is een budget van 5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

  • duurzame elektriciteit;
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
  • groen gas.

Voorwaarden

Neemt u voor meer informatie over de voorwaarden contact met ons op.