SDE+

Doel

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie.
De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 12 of 15 jaar.

Aanvraag

U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

  • duurzame elektriciteit (bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolen);
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
  • groen gas.

Voorwaarden

Neemt u voor meer informatie over de voorwaarden contact met ons op.