SDE++

Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie

Doel

U krijgt subsidie voor het produceren van hernieuwbare energie (zon PV en wind) en voor andere technieken die leiden tot CO² reductie. Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, krijgt u een exploitatiesubsidie over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek.

Nieuws

SDE++ in 2024

Voor wie bestemd

Voor bedrijven en (non)profitinstellingen in sectoren als industrie, mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Alleen de beoogd producent kan aanvragen.
  • Per openingsronde kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie, per installatieadres.
  • Als u gebruik maakt van de SDE++ kunt u geen gebruik maken van andere subsidies zoals EIA of ISDE.