Circulaire ketenprojecten

Doel

Wilt u samen met andere ondernemers de product- of materiaalketens in de keten circulair maken? De regeling Circulaire ketenprojecten geeft u subsidie voor deze activiteiten én de inhuur van een externe procesbegeleider.

Het doel van de regeling is om grondstoffen gebruik en CO2-uitstoot te reduceren door het circulair maken en sluiten van product- of materiaalketens.

Een circulair ketenproject is een samenhangend geheel van activiteiten door ondernemers die zorgen voor het wegnemen van drempels of belemmeringen om te komen tot het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van producten, processen of diensten en daardoor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Nieuws

Openstelling Circulaire projecten

Voor wie bestemd

  • Samenwerking van 3-6 MKB bedrijven of 2-5 MKB en één groot bedrijf;
  • Ten minste 3 verschillende concrete (hands on) rollen in de keten;

Belangrijkste voorwaarden

  • Na afloop blijvende samenwerking tussen de samenwerkingspartners
  • Penvoerder (hoofdaanvrager) is één van deze MKB-ers;
  • Looptijd project is maximaal 2 jaar;
  • Starten binnen 6 maanden na aanvraag van het project.
  • Rangschikking op basis van binnenkomst van volledige aanvragen.