Openstelling Circulaire projecten

De subsidieregeling Circulaire projecten opent naar verwachting in de eerste helft van mei 2022. De openstelling loopt tot september 2022.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 20.000,00 per ondernemer.

Kosten bestaan uit eigen uren, kosten materiaal en machines (mits aantoonbaar) en kosten derden (waaronder procesbegeleider)