Openstelling Circulaire ketenprojecten

De subsidieregeling Circulaire projecten is geopend vanaf 4 april t/m 4 september 2024.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 20.000,00 per ondernemer.

Kosten bestaan uit eigen uren, kosten materiaal en machines (mits aantoonbaar) en kosten derden (waaronder procesbegeleider).