Regeling MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT)

Waarvoor

Voor Nederlandse MKB bedrijven die R&D activiteiten uitvoeren die gericht zijn op de innovatie agenda’s van de verschillende topsectoren. Afhankelijk van uw activiteiten kunt u subsidie krijgen voor een technische haalbaarheidsstudie, een innovatieadviestraject, R&D-samenwerkingsprojecten, Innovatie Prestatie Contracten (IPC) of met een kennisvoucher voor de inhuur van een kennisinstelling.

Voor wie

Voor MKB bedrijven in Nederland die actief zijn binnen één van de topsectoren Agro & Food, , Chemie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech Systems and Materials, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen of Water.

Hoeveel subsidie

Het percentage en de hoeveelheid subsidie verschilt per onderdeel van de regeling. Neem contact met ons op en vraag onze adviseurs naar een actuele berekening.

Belangrijkste spelregels

Uw project past binnen de thema’s uit de uitvoeringsagenda van de Topsector
U dient in bij de provincies waarin uw project voor het merendeel speelt binnen het gelden thema van de topsector. Iedere provincie bepaald zelf voor welke topsectoren binnen die provincie kan worden aangevraagd. Past u hier niet in, dan kunt u altijd binnen het landelijk budget bij RVO een aanvraag indienen.

Wanneer aanvragen

De aanvraagperiodes worden per onderdeel van de regeling bekend gemaakt en zijn gelijk voor heel Nederland. Haalbaarheidsstudies, innovatieadviestrajecten en kennisvouchers worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Vanwege de beperking in budgetten moet u daarom direct na openstelling aanvragen om nog in aanmerking te komen. Voor R&D-Samenwerkingsprojecten geldt een tenderprocedure.

Voorbeelden

MIT subsidie voor duurzame productie van nano-silica uit olivijn

MIT subsidie voor hagelpreventie fruitteelt

Systeem waarschuwt voor potentiële ziekteverwekkers in voedselketen