MIT R&D-samenwerking: aanvragen voor 17 september

Als innovatieve MKB-er kunt u weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er. Uiterlijk 17 september moet uw aanvraag zijn ingediend. Beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria binnen de tendersystematiek. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als u voldoende punten scoort.

Wij hebben voor verschillende bedrijven en in verschillende regio’s met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Benieuwd of uw projectidee in aanmerking komt voor deze MIT-regeling? Neem dan contact op met uw Dynova adviseur.