DHI

Demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten

Doel

U kunt subsidie krijgen voor het uitvoeren van een project in het buitenland. In een demonstratieproject laat u zien dat uw technologie past in de praktijksituatie van uw doelland. In een haalbaarheidsstudie onderzoekt de technische of financiƫle haalbaarheid van uw project in het betreffende land. Met een investeringsvoorbereidingsstudie onderzoekt u of uw investering in het doel technisch en financieel haalbaar is.

Nieuws

Stand van zaken DHI

Voor wie bestemd

De subsidie is voor Nederlandse MKB-ondernemingen met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten. Grotere ondernemingen kunnen in een samenwerkingsverband met een MKB-onderneming in aanmerking komen.

Projectvoorbeelden

Belangrijkste voorwaarden

  • Aanvraag volgens het “first come, first serve” principe.
  • Verplichte quickscan voorafgaand aan aanvraag.
  • De verwachte export uit Nederland bedraagt minimaal 10 maal het subsidiebedrag.