DUMAVA in 2024

Nieuwe DUMAVA regeling open van 3 juni 2024 t/m 31 oktober 2024

De belangrijkste punten van de nieuwe DUMAVA regeling zijn:

 • First come, first serve principe
 • U voert maximaal drie maatregelen uit die op de DUMAVA-maatregelenlijst staan, óf u voert een integraal verduurzamingsproject uit.
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, voert u de verduurzamingsmaatregelen uit.
 • Uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder. Is uw vastgoed opgeleverd na 2012? Dan komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.
 • Pas vanaf 3 juni 2024 mag u een contract aangaan met een aannemer die de activiteiten gaat uitvoeren.
 • U realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen 2 jaar na subsidieverstrekking. Een integraal project realiseert u binnen 3 jaar na verstrekking.
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor u DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend.
 • Voor losse maatregelen bedraagt de subsidie 20% van de projectkosten. De minimale subsidiekosten zijn € 5.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 25.000 zijn. Voor integrale projecten bedraagt de subsidie 30%-40% zijn de minimale subsidiekosten € 25.000 en maximaal € 1,5 miljoen. Dit betekent dat uw minimale projectkosten € 83.334 zijn.
 • De subsidie voor energieadvies en energielabel is 50% van de kosten.
 • Het totale subsidiebudget tot en met 31 oktober 2024 is € 237.5 miljoen. Van het budget is € 72 miljoen gereserveerd voor verduurzamingsmaatregelen en € 166.25 miljoen voor integrale verduurzamingsprojecten.

Uw vastgoed is een maatschappelijke instelling binnen de volgende sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals een gebouw met een publieke functie dat eigendom is van de gemeente, provincie of waterschap;
 • Onderwijs, zoals gebouwen van een basisschool, middelbare school, universiteit, mbo- of hbo-instelling;
 • Zorg, zoals een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • Cultuur, zoals een poppodium, kunstcollectief of theater. Het hebben van een Culturele ANBI-status is een vereiste;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is, zoals een museum waarvan het gebouw is ingeschreven in het rijksmonumentenregister;
 • Religieuze instellingen, zoals een moskee of een kerk. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’. Deze vindt u onder deze paragraaf;
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum. U moet hiervoor een SBI-code hebben die staat op de lijst ‘SBI-codes DUMAVA’.

Enkele praktijkvoorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn:

 • Energieopslag
 • Warmtepomp
 • HR-luchtverwarmer
 • Isolatie
 • PV of PVT-panelen

Klik op: Maatregelenlijst DUMAVA voor het volledige overzicht met de technische eisen.