DEI+ in 2024

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft de volgende thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Circulaire Economie (let op: alleen voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie;
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Energie-efficiëntie anders dan in gebouwen
  • Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen
  • Flexibilisering van het energiesysteem
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie, elektriciteitssector of gebouwde omgeving
  • Waterstof en groene chemie
  • Vergassing van reststromen

De subsidie bedraagt voor een demonstratieproject bedraagt € 30 miljoen. Pilotproject is € 25 miljoen. Test- en experimenteerinfrastructuurproject is € 25 miljoen.

Aanvragen is mogelijk t/m 29 augustus 2024.