Internationaal Ondernemen

DHI Demonstratie Haalbaarheid Investeringsvoorbereiding

De DHI is voor ondernemers die projecten in het buitenland willen uitvoeren of willen investeren in een buitenlandse onderneming.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

HORIZON EUROPE Europees subsidie framework 2021-2027 voor onderzoek en innovatie

HORIZON EUROPE is een ambitieus financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

INTERREG Europese interregionale samenwerking

De INTERREG is voor ondernemers die de innovatiekracht van Europa willen versterken met een project wat bijdraagt aan een beter milieu.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EUROSTARS subsidie internationale marktgerichte R&D

EUROSTARS is voor MKB-ondernemers in de high tech sector die samenwerken met partners in andere landen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EIC-Accelerator Europese subsidie voor innovatief MKB

De EIC-Accelerator geeft u subsidie wanneer u een doorbraak innovatie wil opschalen en naar de internationale markt brengen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

LIFE Europese natuur-, milieu- en klimaatprojecten

LIFE is een Europese subsidie die bijdraagt aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden