INTERREG 2014-2020

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.foto-3-150x150

Ook in het vijfde programma  – start eind 2014 – stimuleert INTERREG Europese samenwerking voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

Nieuwe ronde 2014-2020

De eerste indieningstermijnen voor de nieuwe ronde van de INTERREG-programma’s North West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) en EUROPE gaan naar verwachting eind 2014 open.

Doelgroepen

INTERREG is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen)
  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • Bedrijven
  • Ontwikkelingsmaatschappijen
  • Non-profitinstellingen
  • Overig
Meer informatie? Neem contact met ons op!

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.