Circulair Produceren

WBSO Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO-regeling geeft u subsidie op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten en processen wat door uw eigen medewerkers wordt uitgevoerd.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

MIT MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

MIA Milieu Investeringsaftrek

Met de MIA/Vamil kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

HORIZON EUROPE Europees subsidie framework 2021-2027 voor onderzoek en innovatie

HORIZON EUROPE is een ambitieus financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Met de EFRO regeling wil de EU de economische verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. De regeling is vooral bedoeld voor het MKB.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

Circulaire Ketenprojecten

Met de Circulaire ketenprojecten wil de regering grondstoffen gebruik en CO2-uitstoot reduceren door het circulair maken en sluiten van product- of materiaalketens.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden