Duurzaam Bouwen

WBSO Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO-regeling geeft u subsidie op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten en processen wat door uw eigen medewerkers wordt uitgevoerd.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EIA Energie Investeringsaftrek

Met de EIA kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2 reductie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

MIA Milieu Investeringsaftrek

Met de MIA/Vamil kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

SDE++ Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

De SDE++ regeling geeft u subsidie als u hernieuwbare energie gaat produceren of CO2-verminderende technieken gaat toepassen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

ISDE Investeringssubsidie duurzame energie & energiebesparing

U kunt met de ISDE-regeling voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

HORIZON EUROPE Europees subsidie framework 2021-2027 voor onderzoek en innovatie

HORIZON EUROPE is een ambitieus financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

DUMAVA Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed

DUMAVA subsidieert het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden