Duurzaam Bouwen

WBSO Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk

De WBSO-regeling geeft u subsidie op de ontwikkeling van technisch nieuwe producten en processen wat door uw eigen medewerkers wordt uitgevoerd.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

EIA Energie Investeringsaftrek

Met de EIA kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken, duurzame energie of CO2 reductie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

MIA Milieu Investeringsaftrek

Met de MIA/Vamil kunt u als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

SDE++ Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

De SDE++ regeling geeft u subsidie als u hernieuwbare energie gaat produceren of CO2-verminderende technieken gaat toepassen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

ISDE Investeringssubsidie duurzame energie & energiebesparing

U kunt met de ISDE-regeling voor zakelijke gebruikers uw gebouw of te verhuren woning verduurzamen.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden

HORIZON EUROPE Europees subsidie framework 2021-2027 voor onderzoek en innovatie

HORIZON EUROPE is een ambitieus financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie.

Nieuws over de regeling                                           Projectvoorbeelden