POP3 verlengd

Het bestaande POP3 wordt verlengd en gaat door als POP3+.

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen en subsidies per provincie.

Nationale regelingen

  • Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector
  • Brede weersverzekering
  • Investeringen in kalverstallen
  • Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels
  • Pilots nieuw GLB

Provinciale regelingen

Wilt u weten welke POP3-subsidies uw provincie heeft? Kijk dan op hun website.

Landelijke openstelling

De 12 provincies stellen de subsidie POP3 jonge landbouwers elk jaar tegelijk open.