VAMIL

Willekeurige Afschrijving Milieu Investeringen

Doel

Doel van de regeling is het stimuleren van milieuvriendelijke investeringen en het versnellen van de marktintroductie van de nieuwste technieken. Ondernemingen die een milieu-investering doen, kunnen zelf bepalen waneer de investeringskosten afgeschreven worden. Dit mag al vanaf het moment dat u het bedrijfsmiddel heeft gekocht of vanaf het moment dat u er kosten voor maakt. De regeling is van toepassing op de meeste bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst. De bedrijfsmiddelen hoeven niet van Nederlandse makelij te zijn. De meest actuele Milieulijst kunt u vinden op de site van RVO.

Voor wie bestemd

De regeling is bestemd voor elke Nederlandse onderneming.

Hoogte subsidie

De VAMIL maakt het mogelijk om milieu-investeringen “willekeurig” af te schrijven. Dit wil zeggen dat u zelf mag bepalen wanneer en in welk tempo u een milieu-investering ten laste van de winst brengt. Indien u dit wilt, kunt u in het jaar van aanschaf, de totale investering in één keer afschrijven. Door de verschuiving van de belastingdruk heeft u zowel een liquiditeitsvoordeel als een rentevoordeel.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Een milieu-investering moet binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting aangemeld zijn. Het bedrijfsmiddel moet voorkomen op de meest actuele Milieulijst.
  • Het bedrijfsmiddel waarin geïnvesteerd wordt moet nieuw zijn.

Aanvraag

U meldt de investering binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij het Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.