Small Business Innovation Research (SBIR)

Uitleg subsidieregeling Small Business Innovation Research (SBIR)

Via het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) ontwikkelen bedrijven in opdracht van de overheid innovatieve producten en diensten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Recente SBIR-thema’s waren bijvoorbeeld groene grondstoffen, energiebesparing, schone energie, dijkbewaking en natuurvriendelijk werken.

Hoe werkt het SBIR-programma?

SBIR-projecten vinden plaats in opdracht van de overheid. De opdrachten worden aanbesteed via tenders, waarop u kunt inschrijven. U dient een scherpe offerte in tegen een vaste prijs. Een onafhankelijke commissie van deskundigen beoordeelt alle offertes en adviseert de minister.

Een SBIR-project bestaat uit drie fasen:

  1. haalbaarheid
  2. onderzoek en ontwikkeling
  3. het marktrijp maken van een product, proces of dienst

De overheid geeft opdracht voor fase 1 en 2. Alleen als u fase 1 succesvol heeft afgerond, ontvangt u een uitnodiging voor de fase 2 tender.

Fase 1

In fase 1 doen de winnende bedrijven een haalbaarheidsonderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Is ontwikkeling en productie technisch en financieel te realiseren?
  • Is er een markt voor?
  • Welke partijen zijn nodig om deze innovatie te realiseren?
  • Welke maatschappelijke effecten kunnen we verwachten van deze innovatie
  • Hoe kan dit traject het beste gefinancierd worden?

Fase 1 duurt maximaal zes maanden, tenzij anders vermeld in de oproep.

Fase 2

In fase 2 ontwikkelen de winnende bedrijven de innovatie. Afhankelijk van de aard van de innovatie realiseert het bedrijf een prototype, testreeks, concept of omschrijving van de dienst. Gedurende deze fase wordt duidelijk dat de innovatie te realiseren is en dat het uiteindelijke product, proces of dienst zal voldoen aan de wensen van de markt. Fase 2 duurt maximaal twee jaar, tenzij anders vermeld in de oproep.

Het hele jaar door staan er voor verschillende onderwerpen tenders open. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.