Openstelling OPZUID in september 2022

Bedrijven in Noord-Brabant, Limburg of Zeeland kunnen naar verwachting vanaf 12 september 2022 een aanvraag voor subsidie indienen bij het EFRO-programma OPZUID 2021-2027.

De sluitingsdatum is 4 november 2022. De openstelling betreft een tender,  alle projectaanvragen die uiterlijk op de sluitingsdatum ingediend zijn worden in behandeling genomen.

Vanuit het programma OPZUID 2021-2027 is subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten die gericht zijn op de thema’s klimaat, energie, grondstoffen, landbouw en voeding of gezondheid. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van Smart farming en precisielandbouw, Circulaire materialen/grondstoffen of Duurzame energie opwek in combinatie met opslag, conversie en uitwisseling met het net.

Een projectaanvraag moet minimaal uit twee samenwerkingspartners bestaan en ten goede komen aan het mkb.