Opening LIFE-call 2023 verwacht half april

Naar verwachting gaat de LIFE-call 2023 half april open. Dan worden de precieze sluitingsdata bekend gemaakt en de teksten met onderwerpen van dit jaar gepubliceerd. We verwachten geen grote wijzigingen ten opzichte van 2022. De deadline voor indiening zal in september zijn.  U kunt dan aanvragen indienen voor projecten die het Europese beleid op één van de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen:

  • Natuur en biodiversiteit
  • Circulaire economie en kwaliteit van leven/Environment
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie
  • CET: dit onderdeel gaat pas half mei open en sluit waarschijnlijk in september.