Innovatieprestatiecontracten (IPC)

Uitleg van de subsidieregeling

Doelstelling

De doelstelling van de regeling is om het MKB te stimuleren tot innovatie. Samenwerking en kennisoverdracht spelen hierbij een belangrijke rol. MKB-bedrijven die een inhoudelijke samenhang met elkaar hebben, voeren met behulp van een penvoerder een eigen meerjarig innovatieplan uit. Ondernemers bepalen zelf welke innovaties zij willen realiseren.

Omschrijving

De Subsidieregeling Innovatieprestatiecontracten richt zich op MKB-bedrijven die een inhoudelijke samenhang met elkaar hebben (keten, regio, thema, branche, etc.). De MKB-bedrijven voeren in een samenwerkingsverband een eigen meerjarig innovatieplan uit. Hiertoe ondertekent het samenwerkingsverband een 3-jarig Innovatieprestatiecontract (IPC) met het ministerie van Economische Zaken.

De regeling maakt onderscheid tussen 2 fasen:

  • De pre-IPC-fase
    Dit is de fase waarin de penvoerder (bijv. een brancheorganisatie) de mogelijkheden van samenwerking verkent, waarbij het de bedoeling is om tot een samenwerkingsverband te komen van minimaal 10 tot maximaal 20 MKB-ondernemers; daarnaast treft de penvoerder voorbereidingen voor de start van een IPC.
  • De IPC-fase
    Dit is de fase waarin de bedrijven hun innovatieplan uitvoeren met gebruikmaking van externe kennis en samenwerking; op basis van het innovatieplan werkt het samenwerkingsverband aan nieuwe producten en productieprocessen.

Voor beide fasen is er subsidie mogelijk. Daarom heeft iedere fase zijn eigen aanvraagprocedure.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden van minimaal 10 en maximaal 20 MKB-bedrijven.

Neem voor meer informatie contact met ons op.