Fonds Duurzaam Water

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Dit betekent dat gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in aanmerking komen voor subsidie. Deze initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema’s:

  • verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie en afvalverwerking
  • efficiĆ«nt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw
  • veilige delta’s en verbeterd stroomgebied
  • Dit draagt op langere termijn bij aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Lees meer over FDW.