DEI+ in 2021

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) heeft in 2021 de volgende de thema’s:

  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Circulaire Economie (let op: voor projecten met meer dan € 3 miljoen subsidie; voor projecten die minder subsidie nodig hebben, opende op 15 juni de regeling DEI+ Circulaire Economie.)
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
  • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen Pilots)
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

De subsidie bedraagt 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project. Aanvragen is mogelijk t/m 7 januari 2022.