Subsidies voor Zorg en Welzijn

De zorg is een belangrijk maatschappelijk thema, waar steeds nieuwe technologieën of behandelmethoden worden toegepast. Of waarbij nieuwe kansen worden gecreëerd voor speciale doelgroepen. Ook bekostigingssystemen en efficiencyverbetering zijn actuele thema’s, waarvoor subsidies of nieuwe financieringsconstructies van toepassing zijn.