Subsidies voor Innovatie

Innovatie is noodzakelijk om te groeien als bedrijf. Maar ook om problemen op te lossen die ons allemaal raken, zoals op het gebied van zorg, milieu en logistiek. Daarom stellen overheden subsidies beschikbaar als u een technisch nieuw product, proces of programma ontwikkelt:

  • in de vorm van een fiscale tegemoetkoming (WBSO)
  • als voucher waarmee u kennis kunt inkopen bij kennisinstellingen
  • of als een geldbedrag waarmee een deel van uw R&D-kosten worden gedekt.

Een belangrijk element van innovatiesubsidies is samenwerking: met één of meer andere MKB’s. Groot voordeel van zo’n samenwerking is de extra inspiratie die dit met zich meebrengt!