Subsidies

Er zijn meer dan 2.500 provinciale, landelijke en internationale/Europese subsidieregelingen. Wij weten uitstekend de weg in dit woud aan subsidieregelingen. Iedere regeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Wij toetsen uw innovatie aan deze voorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraag.

WBSO

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

MIT

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

MIA

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

HORIZON EUROPE

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Benieuwd wat er voor u mogelijk is?