Subsidies

Er zijn meer dan 2.500 provinciale, landelijke en internationale/ Europese subsidieverordeningen. Het is ons vak én onze belangrijke meerwaarde dat wij uitstekend de weg weten in dit woud aan subsidieregelingen.
Iedere subsidieregeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Eén van de basale voorwaarden is dat uw idee ook werkelijk vernieuwend is. Wij toetsen de unieke elementen van uw innovatie aan de subsidievoorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraag.

TKI

rtert

Innovatiekrediet

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Regeling MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT)

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.Regeling Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Small Business Innovation Research (SBIR)

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Innovatieprestatiecontracten (IPC)

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Benieuwd wat er voor u mogelijk is?