Subsidies

Er zijn meer dan 2.500 provinciale, landelijke en internationale/Europese subsidieregelingen. Wij weten uitstekend de weg in dit woud aan subsidieregelingen. Iedere regeling heeft voorwaarden waar u aan moet voldoen. Wij toetsen uw innovatie aan deze voorwaarden en bespreken met u de slaagkans van de subsidieaanvraag.

WBSO

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

MIT

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

HORIZON EUROPE

Hier moet nog een overzichtstekstje komen.

Benieuwd wat er voor u mogelijk is?