Investeren met subsidie

Subsidieregeling voor aanschaf emissieloze bedrijfsauto’s

Koopt u als ondernemer een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan komt u in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Met deze regeling ontvangt u 10% van de netto catalogus- of verkoopprijs. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per bedrijfsauto.

Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken

Gaat u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Op de Milieulijst staat welke bedrijfsmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Staat het middel dat u gaat aanschaffen erop? Neem dan contact met ons op, wij berekenen uw voordeel. Doe dit wel tijdig, de melding moet binnen 3 maanden na aangaan van de verplichting gedaan worden!

Fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken

Investeert u in CO2 reductie, energiezuinige technieken of duurzame energie? Dan kunt u gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor uw investering kunt u 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Uw investering moet voldoen aan één van de codes op de Energielijst. Ook bij de EIA moet de melding binnen 3 maanden na aangaan van de verplichting gedaan worden.

Subsidie voor verduurzamen zakelijke gebouwen

Bent u van plan uw zakelijke gebouw te verduurzamen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). De subsidie geldt voor de aanschaf van warmtepomp, zonneboiler, kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de ISDE? Neem dan contact met ons op, wij checken dit voor u.