WBSO in 2022

De nieuwe subsidiepercentages voor de WBSO in 2022 zijn tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt.

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000
  • Tarief tweede schijf: 16%

Voor 2021 had het kabinet de WBSO regeling verruimd om bedrijven extra te stimuleren te blijven innoveren tijdens de Covid-crisis. Het kabinet ziet geen aanleiding om deze crisismaatregel te verlengen, aangezien de hoeveelheid uitgevoerd S&O-werk over het geheel genomen op peil is gebleven. De percentages gaan daarom weer terug naar het niveau van 2020.

Administratieve wijzigingen WBSO

Vanaf 2022 is er een vereenvoudiging van de aanvraag- en verrekensystematiek. Binnen een kalenderjaar mag een WBSO-aanvraag voortaan ook betrekking hebben op een periode die al viel in een tijdvak van een eerdere aanvraag (in datzelfde kalenderjaar).
Verder is er een verduidelijking opgesteld voor kosten en uitgaven: alleen kosten en uitgaven die zijn meegenomen in de aanvraag en toegezegd in de beschikking kunnen opgevoerd worden bij de realisatie.