WBSO in 2023

De nieuwe subsidiepercentages voor de WBSO in 2023 zijn tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt.

  • Tarief eerste schijf: 32%
  • Tarief eerste schijf starters: 40%
  • Grens eerste schijf: € 350.000
  • Tarief tweede schijf: 16%

Voorstellen administratieve wijzigingen WBSO

Vanaf 2022 is er een vereenvoudiging van de aanvraag- en verrekensystematiek. Binnen een kalenderjaar mag een WBSO-aanvraag voortaan ook betrekking hebben op een periode die al viel in een tijdvak van een eerdere aanvraag (in datzelfde kalenderjaar).
Verder is er een verduidelijking opgesteld voor kosten en uitgaven: alleen kosten en uitgaven die zijn meegenomen in de aanvraag en toegezegd in de beschikking kunnen opgevoerd worden bij de realisatie.