Tuinbouwsystemen en kasonderdelen

Innovatieve ontwikkelingen in de tuinbouw sector

Luchting en scherming zijn cruciale onderdelen van een optimaal kasklimaat. Dit is niet alleen belangrijk voor energiebesparing in de kas maar ook van wezenlijk belang voor een goede plantfysiologie in kader van “Het Nieuwe Telen”. De ontwikkeling van nieuwe luchtings- en schermssystemen staat daarom centraal op de ontwikkelagenda van Alumat Zeeman.

Deze kennis benutte Alumat Zeeman om in een cross-sectorale samenwerking een innovatief Automatic Protection System te ontwikkelen tegen hagelschade in de fruitteelt en boomkwekerij. Belangrijk is dat fruittelers met deze innovatie flexibel kunnen inspelen op weersomstandigheden en zo het klimaat onder het systeem kunnen sturen en bijvoorbeeld vorstschade kunnen voorkomen.

Het systeem kan op afstand met een simpel sms bericht worden geopend of gesloten, zodat de fruitteler bij naderende hagel snel het systeem kan sluiten. Maar door deze innovatie verbeteren ook de arbeidsomstandigheden in de fruitteelt, neemt het waterverbruik voor nachtvorstbescherming flink af en daalt de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen significant. Bovendien draait het systeem volledig op zonne-energie. Zo kan het systeem ook op afgelegen locaties volledig automatisch functioneren. De ontwikkeling van dit systeem kwam mede tot stand door de WBSO subsidieregeling.