Met nieuwe energie verder

DEI+ subsidie voor recycling sandwichpanelen

Voor onze relatie InSus, realiseerden wij een succesvolle Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) aanvraag. Deze subsidie is toegekend voor de bouw van de productielocatie en het recycleproces van PU-isolatie. Sandwichpanelen en PU-isolatiepanelen worden nu aan het einde van de levenscyclus afgevoerd naar een stortplaats. Vanwege vrijkomende drijfgassen is dit slecht voor het klimaat. InSus is de uitdaging aangegaan een procestechnologie te ontwikkelen om deze afvalmaterialen milieuvriendelijk te recyclen en te verwerken in een nieuw isolatieproduct voor de bouwsector.

Na drie jaar intensief R&D-werk is InSus erin geslaagd om op pilotschaal een hoogwaardig isolatiepaneel te produceren. Deze R&D heeft plaatsgevonden met de ondersteuning van WBSO subsidie. Om de pilotinstallatie nu op te schalen naar een grootschalig productproces is de DEI+ subsidie toegekend.

MIT R&D-samenwerking: aanvragen voor 10 september

Als innovatieve MKB-er kunt u weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er. Uiterlijk 10 september moet uw aanvraag zijn ingediend. Beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria binnen de tendersystematiek. Dit betekent dat u alleen subsidie krijgt als u voldoende punten scoort.

Wij hebben voor verschillende bedrijven en in verschillende regio’s met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neem contact op met uw Dynova adviseur als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

 

SDE++ regeling opent eind november

Op 24 november gaat de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) open. Dit lijkt nog ver weg, maar met de zomervakantie voor de deur is het belangrijk om nu alvast met de voorbereidingen te beginnen als u van plan bent een aanvraag in te dienen. U kunt in aanmerking komen voor deze regeling als u hernieuwbare energie gaat produceren of CO2-reducerende technieken gaat toepassen. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Voor deze openstellingsronde, die sluit op 17 december, is een budget van 5 miljard euro beschikbaar. Denkt u in aanmerking te komen voor deze regeling? Neem contact met ons op!

Corona maakt innovatief

De afgelopen periode stond alles in het teken van het Covid-19 virus, en naar verwachting, zal dit nog wel een tijd zo zijn. Zoals wel vaker in tijden van crisis heeft dit juist bij ondernemers voor creativiteit gezorgd en zijn er vele innovatieve ideeën ontstaan. Zo is een relatie van ons, die als core business heeft de ontwikkeling en productie van producten uit composieten, nu bezig met de productie van medische mondkapjes. Een andere ondernemer ontwikkelt een ontsmettingsunit voor winkelwagens en een bedrijf wat gespecialiseerd is in onderdelen voor kassenbouw ontwikkelde een stijlvolle hygiënezuil. Heeft u ook een innovatief idee in het kader van Covid-19? Laat het ons weten, dan kijken wij of er een passende subsidie voor u te vinden is.

Duurzaam gebouw voor innovatieve trappenspecialist

Al jarenlang mogen wij de subsidieaanvragen verzorgen voor EeStairs in Barneveld. EeStairs heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van innovatieve trappen, waarmee ze internationaal naam hebben gemaakt. Toen EeStairs een nieuw pand ging bouwen, was de inzet hoog: een duurzaam gebouw dat voldeed aan de hoogste norm van de BREAAM certificering. Door een intensieve samenwerking tussen onze subsidieadviseur en het bouwteam van EeStairs is een duurzaam pand neergezet met de certificering “outstanding”. Dit werd mede mogelijk dankzij een goede combinatie van subsidieregelingen zoals EIAMIA en ISDE. Meer over dit project leest u op onze website. Heeft u ook plannen om duurzaam te gaan (ver)bouwen? Betrek ons dan zo vroeg mogelijk in het bouwproces zodat wij actief met u mee kunnen denken.

Dynova werkt door

Net zoals voorgaande jaren, kent ons kantoor ook dit jaar geen vakantiesluiting. Wij staan deze zomer dus gewoon voor u klaar. Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!