Tagged with MKB

Innovatiestimuleringsregeling voor MKB vanaf 10 mei geopend

Vanaf 10 mei a.s. kunnen innovatieve MKB-ers weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT). RVO heeft dit aangekondigd.

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor:

  • Kennisvouchers voor de inhuur van expertise bij een kennisinstelling;
  • Adviesprojecten voor de inhuur van extern advies bij een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voor het beantwoorden van een kennis- en/of adviesvraag;
  • Haalbaarheidsprojecten voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar een mogelijk nieuwe ontwikkeling;
  • R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van een product, productieproces of dienst met minstens één andere MKB-er.

Aanvragen voor kennisvouchers, adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten worden op volgorde van binnenkomst behandeld vanaf de openstelling op 10 mei.

Bij R&D-samenwerkingsprojecten geldt een tendersystematiek. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 5 juli tot en met 1 september 2016.

Dynova heeft voor verschillende bedrijven met succes subsidieaanvragen verzorgd voor de Innovatiestimuleringsregeling MIT. Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de MIT-regeling.

Tagged with MKB

Subsidie bij uitbesteding R&D

Een MKB onderneming uit Gelderland of Overijssel kan subsidie aanvragen voor experimentele ontwikkeling die wordt uitgevoerd bij een onafhankelijke derde partij.

Bij projecten waarvoor een derde partij ontwikkelactiviteiten uitvoert, geldt de voorwaarde dat dit moet passen binnen één van de sectoren Agrofood, Health, High Tech Systems & Materials, Energie en Milieutechnologie inclusief biobased.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,= en minimaal € 10.000,= waarbij het subsidiepercentage maximaal 35% is. Dit betekent dat de subsidie nooit meer bedraagt dan 35% van de gemaakte en betaalde kosten.

Er is € 2.000.000,= beschikbaar waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld en gesubsidieerd totdat het budget is uitgeput.

Neemt u contact met uw adviseur van Dynova op als u wilt bespreken of uw projectidee in aanmerking kan komen voor de regeling.

Tagged with MKB

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) gaat weer open

In 2013 is de nieuwe regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) geïntroduceerd. Ook dit jaar gaat de regeling weer open.

Haalbaarheidsstudie

Vanaf 15 april kunt u weer aanvragen indienen voor haalbaarheidsstudies. Een haalbaarheidsstudie brengt vooraf de technische en economische risico’s en mogelijkheden van uw innovatietraject in kaart. De subsidie bedraagt 40% van de kosten. U krijgt maximaal €50.000 per haalbaarheidsstudie. Bij dit onderdeel geldt het principe: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Onze verwachting is dat het budget snel uitgeput zal zijn, dus heeft u een project: neemt u dan contact met ons op!

R&D Samenwerkingsprojecten

Bij een MIT-R&D-samenwerkingsproject krijgt u subsidie voor de vernieuwing van uw product, proces of dienst. Uw project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 Nederlandse MKB-ondernemers. De subsidie bedraagt 30% van de kosten en maximaal €200.000 per project. Het betreft hier een tender, alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Aanvragen moeten vóór 22 september zijn ingediend.

Vouchers

Vouchers kunt u aanvragen om de kosten van het inhuren van kennisinstellingen te betalen. De subsidie bedraagt 40% van de kosten, met een maximum van €3.750,=.

Let op: u kunt per kalenderjaar één aanvraag indienen. U kunt dus niet een aanvraag indienen voor een voucher én een haalbaarheidsonderzoek, of voor een haalbaarheidsonderzoek én een R&D-samenwerkingsproject!

Provincie Noord-Brabant investeert in Innovatie

De provincie Noord-Brabant is het Innovatiefonds Brabant gestart met een budget van €125 miljoen. Het fonds richt zich op innovatieve MKB-bedrijven en (kennis)instellingen in de sectoren hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek en maintenance en op maatschappelijk relevante innovaties.

Naast het Innovatiefonds heeft Noord-Brabant ook fondsen beschikbaar voor een meer specifiek doel:

  • Biobased technologie
  • Het besparen van energie en opwekken van duurzame energie
  • Cleantech
  • Waterbesparende technologieën

De omvang van een investering varieert per fonds. Neemt u voor meer informatie contact per ons op.

Eurostars: subsidie voor uw internationale samenwerking

Rob Jacobs van Dynova is aanwezig geweest bij de lancering van het nieuwe Eurostars programma. Ontwikkelt u samen met een buitenlandse partner uit één van de Eurostars landen een innovatief product, proces of dienst, dan kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie. Uw product moet dan wel binnen 2 jaar na afloop van het project op de markt gebracht kunnen worden. Een internationale jury beoordeelt uw project en alleen de beste projecten krijgen subsidie. Als Nederlands MKB bedrijf ontvangt u van de Nederlandse overheid de subsidie, uw buitenlandse partner wordt door zijn eigen land ondersteund. Het Nederlandse budget is ruim €16 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Uw subsidie is maximaal 45% van de projectkosten en niet meer dan €500.000,-. Vanwege de zwaarte van de procedure raden wij u aan alleen voor deze subsidie te gaan als u aan alle voorwaarden goed kunt voldoen. Wilt u meer weten over deze subsidiemogelijkheid, neem dan direct contact op met één van onze adviseurs.