Tagged with EIA

Prinsjesdag: Innovatiebeleid groeit niet mee met economie

Het kabinet kiest in haar laatste begroting ervoor geen nieuwe substantiële impulsen te geven aan haar innovatiebeleid. Het totale budget voor de WBSO wordt met 6% verhoogd om hiermee de verwachte groei in gebruik op te vangen. Alle percentages en tranchedrempels blijven in 2017 gelijk aan die van 2016. Ook inhoudelijk zijn er geen veranderingen aangekondigd.

WBSO

Dit betekent dat de WBSO in 2017 er als volgt uit ziet:

2017

1schijf

32%

1schijf starters

40%

2schijf

16%

Grens 1schijf

350.000

 

De boeteprocedures voor het niet-tijdig melden van uw WBSO realisaties wordt eenvoudiger. De maximum boetes worden € 2.500,=. Dit schept meer duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk. De vereenvoudiging betekent ook dat RVO boetes sneller kan opleggen. Wij informeren u in het nieuwe jaar tijdig hierover om te voorkomen dat uw realisatie meldingen te laat worden ingediend.

Speerpunten subsidiebeleid 2017

Het Topsectorenbeleid droogt uit, Energie en Zorg zijn de nieuwe speerpunten.

  • Het landelijk budget MKB Innovatie Topsectoren (MIT) daalt met 9%;
  • Energie innovaties en Energiezuinige investeringen krijgen meer geld. Voor de energie innovaties in de industrie groeit het budget van de DEI regeling naar 41 miljoen. De regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) krijgt 8,5% extra budget;
  • Er gaat meer geld naar de zorg. Het onderzoeksprogramma Zon-MW krijgt in 2017 127,8 miljoen te besteden. Het meeste budget gaat naar baanbrekende onderzoeksprogramma’s voor de zorg in al haar aspecten. Een beperkt deel van het budget is bestemd voor continuatie van de regeling Sportimpuls, bestemd voor sport en bewegen voor specifieke doelgroepen (o.a. kinderen en senioren).

Tagged with EIA

Heeft u investeringsplannen in duurzame energie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen?

Dan zijn een aantal subsidieregelingen mogelijk interessant voor u! Zo gaat de SDE+ regeling op 13 maart a.s. weer open. Hieronder worden de belangrijkste subsidieregelingen op het gebied van energie en milieu aan u toegelicht. 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie. De SDE richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar. Vanaf dinsdag 13 maart a.s. is het mogelijk om weer aanvragen in te dienen. In 2012 kunt u subsidie aanvragen voor de volgende technologieën: windenergie, waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp,  thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa, thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, vergassing van biomassa, geothermie en zonthermie.

Meer informatie? Kijk op onze website of neem contact met ons op! 

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

De regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Ondernemingen die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De energie-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor bedrijfsmiddelen die aan bepaalde energieprestatie-eisen voldoen. Deze energieprestatie-eisen en de bedrijfsmiddelen waarop de energie-investeringsaftrek van toepassing is, moeten vermeld staan op de Energielijst 2012. Kijkt u voor deze Energielijst en voor meer informatie over de EIA op onze website. Voor zeven branches zijn de technieken waar belastingvoordeel met de EIA op zit in een folder op een rijtje gezet. Ook deze folders kunt u nalezen op onze website.

Milieu InvesteringsAftrek (MIA) en VAMIL

Doel van de MIA-regeling is het stimuleren van investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Ondernemingen die een milieu-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. De milieu-investeringsaftrek is alleen mogelijk voor de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst 2012 staan.  Verschillende investeringen die op de Milieulijst staan, komen ook in aanmerking voor de VAMIL (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen). Meer informatie en de volledige Milieulijst 2012 zijn terug te vinden op onze website.

Heeft u investeringsplannen? Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij uw plannen beoordelen op subsidiemogelijkheden en een aanvraag verzorgen.