Subsidies voor Duurzaamheid

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden voor alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken en bouwen. Deze ruime definitie brengt met zich mee dat er veel verschillende subsidieregelingen voor duurzaamheid van kracht zijn. Denk daarbij aan thema’s zoals:

  • duurzame energie, waaronder zon- en windenergie
  • waterbesparing
  • voorkomen van voedselverspilling
  • het terugdringen van de uitstoot van schadelijke emissies en
  • de circulaire economie, waarbij grondstoffen worden hergebruikt.