Subsidienieuws Prinsjesdag

WBSO subsidiepercentages in 2020 ongewijzigd

De nieuwe subsidiepercentages en -bedragen voor de WBSO in 2020 zijn tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van dit jaar. De getallen voor zowel 2019 als 2020 zijn als volgt:

Tarief eerste schijf: 32%

Tarief eerste schijf starters: 40%

Grens eerste schijf: € 350.000

Tarief tweede schijf: 16%

Vanaf 2020 is het mogelijk om 4 keer per jaar een WBSO aanvraag in te dienen. Dit is nu nog 3 keer per jaar. De wachttijd van een kalendermaand verdwijnt. Dit betekent dat als u voor het einde van de maand uw aanvraag indient, de kosten en uren van de 1e dag van de volgende maand subsidiabel zijn. Let op: wilt u het gehele kalenderjaar 2020 gebruik maken van de WBSO, dan moet u nog steeds uw aanvraag voor 30 november 2019 indienen.

Percentages EIA, MIA en Vamil ongewijzigd

De Energieinvesteringsaftrek (EIA) blijft in 2020 op 45%. Ook de percentages van de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
blijven gelijk. De MIA kent voordelen van 36%, 27% of 13,5%. Het Vamil voordeel blijft 75%. Wel wordt in 2020 éénmalig het budget van de MIA met €10 miljoen verhoogd ter stimulering
van CO2-reducerende circulaire bedrijfsmiddelen.

SDE+ Openstelling 

Bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren via zon, wind, biomassa, geothermie of water, kunnen een exploitatiesubsidie aanvragen binnen de regeling Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE+)
. De najaarsronde van de SDE+ 2019 is geopend van 29 oktober tot en met 14 november 2019.

In 2020 wordt de SDE+ verbreed van hernieuwbare energieproductie naar CO2-reductie. Verder komt er een programma voor waterstoftechniek.

Tarief Innovatiebox omhoog 

Ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten en die hiervoor een WBSO beschikking hebben, hoeven over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Uw voordeel neemt wel af in de nieuwe kabinetsplannen. Vanaf 1 januari 2021 gaat het tarief van deze Innovatiebox namelijk omhoog van 7% naar 9%.

Opleidingssubsidies 

De regelingen Praktijkleren en MKB !dee krijgen vanaf 2020 meer budget. De fiscale scholingsaftrek wordt in 2020 vervangen door een subsidieregeling.

Miljarden euro’s voor Investeringsfonds                    

Minister Hoekstra heeft plannen om een Investeringsfonds op te richten waarvoor tientallen miljarden euro’s beschikbaar gesteld zullen worden. Dit fonds is bestemd voor innovatie, kennisontwikkeling en kennisinfrastructuur en heeft als doel de Nederlandse economie te versterken. De details moeten nog verder uitgewerkt worden.