Subsidienieuws Prinsjesdag 2020

WBSO 2021: tarief eerste schijf naar 40%, starterstarief naar 50%

De nieuwe subsidiepercentages voor de WBSO in 2021 zijn tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt.

  • Tarief eerste schijf: 40%
  • Tarief eerste schijf starters: 50%
  • Grens eerste schijf: € 350.000
  • Tarief tweede schijf: 16%

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in R&D kunnen onder druk komen te staan als gevolg hiervan, terwijl de ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen en programmatuur juist nodig is om uit de crisis te komen. Uit meerdere evaluaties blijkt telkens dat de WBSO een belangrijke stimulans is voor investeringen in R&D en bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat voor R&D-intensieve bedrijven. Om ervoor te zorgen dat de investeringen in R&D tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op peil blijven, heeft het kabinet besloten om extra budget beschikbaar te stellen voor de WBSO in 2021.

Klimaatakkoord

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks het coronavirus gewoon door. Met de eerste verbrede openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), die op 24 november a.s. open gaat, komen meer CO2-reducerende technieken in aanmerking voor subsidie. Daarnaast zal ook de ISDE-regeling worden verlengd tot 2030. Vanaf 2021 zal de regeling zich, naast investeringen in warmtepompen en zonneboilers, ook richten op investeringen in de isolatie van woningen. Voor duurzame innovaties in de industrie stelt het kabinet komend jaar bovendien €60 miljoen beschikbaar. Dit wordt onder andere geïnvesteerd in pilotprojecten om nieuwe CO-reducerende technologieën te testen of versneld in te zetten, de opschaling van duurzame waterstof te stimuleren en het testen van methodes voor het opslaan, hergebruiken of transporteren van CO(CCUS).

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting vanaf 2021, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Als bedrijven een investering doen, zoals de aankoop van een nieuwe machine, krijgen ze een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing. De details van de regeling worden nog verder uitgewerkt. De BIK krijgt een budget van circa €2 miljard. Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren als crisismaatregel.

Extra middelen in 2021 voor Stimuleringsregeling MKB (SLIM) 

Aan de al bestaande stimuleringsregeling voor scholing en ontwikkeling van werknemers in mkb-bedrijven, worden in 2021 extra middelen toegevoegd. De uitbreiding is een gevolg van de door de coronacrisis ontstane extra behoefte aan scholing en begeleiding.

Stikstofaanpak: €2 miljard voor efficiënte bronmaatregelen

Het kabinet werkt verder aan de opgave om de stikstofneerslag te verminderen en de natuur te herstellen en te versterken. Alleen dan komt er weer ruimte voor nieuwe en nodige economische ontwikkelingen. Het gaat om efficiënte bronmaatregelen in sectoren als de landbouw (meer weidegang, betere stallen, beter voer), industrie, mobiliteit en de bouw.

Subsidies duurzame energie glastuinbouw

Het programma Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Dit programma ondersteunt de opschaling en vroege marktintroductie van integrale innovatieve teelt- en kas(techniek) concepten en gebiedsgerichte energie-innovaties in de glastuinbouw passend bij een klimaatneutrale toekomst.

Nationaal Groeifonds voor toekomstige welvaart

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal €20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan het behouden en vergroten van welvaart. Dit geld wordt ondergebracht in het Nationaal Groeifonds en gaat naar kennisontwikkeling, fysieke infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.